Categorien
Categorien

LEEFTIJDSINDELING NAAR ATLETIEKUNIE REGLEMENT PER 1 NOVEMBER 2016
(van 1 november 2016 tot 1 november 2017)

KLASSERING: GEBOREN IN:
Mini-pupillen 2010 en later
C-pupillen 2009
B-pupillen 2008
A-pupillen 2006 en 2007
D-junioren 2004 en 2005
C-junioren 2002 en 2003
B-junioren 2000 en 2001
A-junioren 1998 en 1999
Senioren (vrouwen) 1997 en eerder
Senioren (mannen) 1997 en eerder
Masters (vrouwen) 35 jaar en ouder
Masters (mannen) 35 jaar en ouder

Deze indeling is met ingang van 01 november 2016 van kracht.
Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.