Van de bestuurstafel

Donderdag 25 oktober heeft het bestuur vergaderd. Belangrijke punten uit de vergadering waren:

- de introductie van een winterlidmaatschap.  
Door een tijdelijk lidmaatschap in te stellen hopen we dat lopers die in de winter liever niet in het donker trainen of sporters die te maken krijgen met een winterstop bij hun vereniging naar onze club te brengen. Via facebook en een advetentie in de krant willen we dit lidmaatschap onder de aandacht brengen

- stand van zaken renovatie

Inmiddels heeft de architect samen met de constructeur een eerste ontwerp en een concept begroting aangeleverd. Op basis van dit eerste concept zijn er nog een aantal zaken die nader moeten worden uitgezocht. Het bestuur heeft inmiddels ook een gesprek gehad met een aannemer om het ontwerp en de begroting te toetsen.

In 2019 komen er o.a. vanuit het landelijk sportakkoord verschillende subsiemogelijkheden beschikbaar voor bouw, toegankelijkheid en duurzaamheid. Mbt tot de subsidieaanvraag duurzaamheid worden we op initiatief van de Gemeente begeleid door een extern bureau. De subsieregelingen toegankelijkheid en renovatie zijn nieuw. Hoogswaarschijnlijk zijn er een aantal zaken uit onze plannen die in aanmerking komen voor subsidie.

Omdat we het traject zorgvuldig willen doorlopen en optimaal gebruik willen maken van de subsiemogelijkheden, zullen we dit jaar geen ledenvergadering organiseren over de bouw, maar dit doorschuiven naar 2019

Het  Bestuur