Vanuit de bestuurskamer (1)

Vorige week donderdagavond 31 augustus is tijdens de bestuursvergadering onder andere gesproken over:
- verzoek om bijdrage in (on)kosten van enkele atleten in verband met wedstrijd in Groningen;
- de eerste uitkomsten van de enquete onder de leden, ruim 200 leden hebben al gereageerd;

 

- ondersteuning van de penningmeester;
- indeling van de baanatleten over de beschikbare trainers, het aantal trainers is en blijft krap;
- overleg met Katrien Koppers, architect en lid van Typhoon, over de ontwerp schetsen voor de uitbreiding en herinrichting van de
  clubaccommodatie;
- het groot onderhoud van de baan, de aannemer ligt op schema, nu maar hopen dat het weer de laatste week meewerkt;
- de overkapping van de hoogspringkussens, de definitieve offerte van Middelkoop wordt met spanning afgewacht;
- voorbereiding Grote Clubactie;
- samenstelling werkgroepje om de website onder de loep te nemen;
- prestatiebekers 2017 toegewezen, worden uitgereikt tijdens de clubkampioenschappen;
- overzicht betalingsachterstand leden doorgenomen, gelukkig maar heel kort lijstje.

Het bestuur.