Van de Bestuurstafel
Geschreven door Cor van Vlaanderen   
maandag, 02 oktober 2017 08:50

Op donderdag 28 september is het bestuur weer bijeen geweest. Ter sprake kwamen o.a. de volgende onderwerpen:

1. renovate baan.

Het bestuur is zeer teleurgesteld over de voortgang van de renovatie. Inmiddels is de afgesproken opleverdatum al met drie weken overschreden. Ondanks bijna dagelijks contact met gemeente en aannemer schiet het niet op. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de laatste werkzaamheden snel worden afgerond.

2. Vragenlijst
De vragenlijst die onder de leden is verspreid is door 47% van de leden ingevuld. Het levert ons voldoende informatie op om mee aan de slag te gaan. Binnenkort zullen we leden gaan benaderen die aangegeven hebben iets voor de vereniging te willen doen.

3. Trainersaangelegenheden
Vast agendapunt waarin de trainerscoordinator het bestuur bijpraat over allerlei zaken rond trainingen. Zoals vertrek van trainers, nieuwe trainers, aanvraag van scholen / andere verenigingen voor specifieke trainingen enz. 

Andere besproken agenda punten:

- accomodatie 
- sponsoring
- grote clubactie
- aanschaf koffie automaat clubgebouw
- clubkampioenschappen
- Gorinchem Cityrun 2018