Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 6 april 20.00 uur
Geschreven door Cor van Vlaanderen   
donderdag, 08 maart 2018 10:22

Binnenkort is er weer de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur legt dan aan de leden verantwoording af voor het gevoerde beleid. Op de agenda interessante onderwerpen zoals de nieuwe clubkleding, een presentatie van de nieuwe sponsorcommissie en een presentatie over de renovatie van ons clubgebouw.

Dus kom op 6 april om 20.00 naar de vergadering

Hieronder de vergaderstukken:

 

Agenda
Concept verslag ALV 2017
Bestuursreglement alcohol in sportkantines
Schema van aftreden 
Jaarverslag