Van de bestuurstafel
Geschreven door Cor van Vlaanderen   
woensdag, 18 april 2018 09:54

Op donderdag 12 april heeft het bestuur weer vergaderd.

De volgende zaken zijn besproken:

 • We zijn blij dat het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden. Jacco van der Vliet heeft zich in de jaarvergadering gemeld als bestuurslid met als aandachtsgebied jeugd. Na de jaarvergadering heeft ook Armand Knoop zich gemeld. Armand gaat de post van secretaris die al heel lang vacant is invullen. Met deze uitbreiding is het bestuur weer bijna voltallig.
 • Terugblik jaarvergadering
  We kijken tevreden terug op de laatste jaarvergadering met een paar mooie presentaties en goede inbreng vanuit de leden
 • Jeugdkamp.
  Jacco en Els zijn mee geweest met het jeugdkamp. Hoewel het erg koud was dit jaar is het kamp weer een succes geweest. Complimenten aan alle vrijwilligers. 
 • Accommodatie
  Binnenkort wordt de laatste belijning op de baan aangebracht en kan de baan worden gekeurd. 
  Na de goedkeuring van de leden om door te gaan met de renovatie van het clubgebouw zijn een aantal acties uitgezet.
 • Algemene verordening persoonsbescherming (AVG)
  Op 25 mei gaat de nieuwe privacywet in. Verenigingen moeten aantonen dat zij zorgvuldig omgaan met gegevens die te herleiden zijn tot personen ( data, foto's enz.). Met behulp van een stappenplan van de atletiekunie bereidt het bestuur de invoering van deze nieuwe wet voor.