Van de bestuurstafel
Geschreven door Cor van Vlaanderen   
woensdag, 24 januari 2018 12:10

bestuurVorige week is het Bestuur weer bij elkaar geweest en werden de volgende onderwerpen besproken:

Sponsorcommissie

Vanuit de ledenenquête hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld voor de sponsorcommissie. Zij hebben de afgelopen week het Bestuur hun plan van aanpak gepresenteerd. Samen met een aantal bestuursleden worden dit plan binnenkort verder uitgewerkt. 

Het Bestuur vindt het fantastisch dat een aantal leden enthousiast is om dit aan te pakken. Uitgangspunt bij sponsoring is dat de inkomsten niet gebruikt worden voor dekking van de exploitatie maar er zijn om er andere zaken mee te financieren, zoals de renovatie van ons clubgebouw.

Kantinecommsisie

Er is overlegd met de kantinecommissie. Voor deze commissie moet hoognodig versterking worden gevonden. Vanuit de ledenenquête zullen een aantal mensen worden benaderd om te zien of zij iets kunnen betekenen voor deze commissie of af en toe bardiensten kunnen doen.
Ook is afgesproken de consumptieprijzen aan te passen. Nu er al jaren geen prijsverhoging is geweest, is het noodzakelijk de prijzen aan te passen om een betere verhouding tussen inkoop en verkoop te hebben.
Met ingang van 1 febrauri worden dan ook de kantineprijzen aangepast. 

 

De vrijwilligersavond van 5 januari is geëvalueerd. het Bestuur is blij met de positieve reacties op deze avond

Accomodatie

Het Bestuur wil haast maken met de plannen voor de renovatie zodat dit op de ledenvergadering kan worden toegelicht.
Er wordt contact gezocht met de atletiekunie omtrent de keuring van de baan.

Jaarcijfers 

De penningmeester heeft de voorlopige resultaten van 2017 en de conceptbegroting 2018 toegelicht.