Vertrouwenspunt Sport

Vertrouwenspunt Sport

Typhoon heeft zelf geen vertrouwenspersoon met wie je vervelende ervaringen binnen onze vereniging kunt bespreken. Dit geldt overigens voor heel veel sportverenigingen.

Daarom heeft het NOC*NSF  in samenspraak met de sportbonden voor alle sporterts en hun omgeving het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten heeft de sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma's of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900-2025590 (€ 0,10 cent per minuut)!

vertrouwenspunt_sport_typhoon.pdf