Vertouwenspersoon Typhoon


 Dit is Leontine de Bruin de vertrouwenspersoon binnen Typhoon.
Met een vertrouwenspersoon kun  je vervelende ervaringen binnen  onze vereniging bespreken.

Je kunt haar vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen binnen onze vereniging en de sport.  

Je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden of bespreken wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. 

Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. 


Leontine is te bereiken op het mailadres:

Leontinedebruin@avtyphoon.nl