Veilig sporten

Vertouwenspunt Sport

Typhoon heeft zelf geen vertrouwenspersoon met wie je vervelende ervaringen binnen
onze vereniging kunt bespreken. Dit geldt overigens voor heel veel sportverenigingen.
Daarom heeft het NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden voor alle sporters en
hun omgeving het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten heeft
de sport ook een keerzijde. 
Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en
normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele
intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play
aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kun je vragen
stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en
normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn,
maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt
melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek
je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt
zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900-2025590 (€ 0,10 cent per
minuut)!