Marathonlopers gehuldigd bij Typhoon

Na 2 jaar corona en meerdere lockdowns waardoor trainingen stil kwamen te liggen is het seizoen 2022 voor de wegatleten van Typhoon nu echt begonnen.  Na de laatste lockdown in januari is er hard getraind om klaar te zijn voor een van de grootste Marathon events in Nederland op 10 april in Rotterdam.  Maar liefst […]

Jaarvergadering 2022

Vrijdag 1 april was het, na twee keer digitaal vergaderen,  weer mogelijk fysiek een  jaarvergadering te houden. Ook voor het eerst in ons nieuwe pand. De vergadering werd bezocht door 23 leden. Naast de behandeling van de gebruikelijke stukken waarin het bestuur aan de leden verantwoording aflegde over het afgelopen jaar en de bestuursbenoeming, moesten er […]

START TO RUN

Op donderdag 3 maart start weer een nieuwe beginnerscursus. Inschrijven kan via de link op de website. Naast een campagne op Facebook en Instagram komt er ook deze week een advertentie in de Stad Gorinchem

Typhoon krijgt LED verlichting

Onlangs heeft de Gemeenteraad ingestemd met een voorstel van het college om alle buitensport lijstjes nog dit jaar te voorzien van LED verlichting. Eerder was al bekend dat we LED verlichting zouden krijgen, maar was er nog sprake van een gefaseerde invoering. Typhoon stond pas voor 2025 in de planning. Met deze investering kunnen we […]