Hervatting jeugdtrainingen

Hervatting jeugdtrainingen

Premier Rutte heeft (mede gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team) bekend gemaakt dat de maatregelen voor de sportsector in ingang van 29 april worden versoepeld.


Dit betekent dat :

– Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen trainen waarbij de anderhalve meter-maatregel niet geldt

– Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde maar mét inachtneming van de anderhalve meter-maatregel

De atletiekunie heeft een protocol opgesteld voor ouders / trainers en de vereniging. Dit protocol is uitgangspunt voor onze afspraken.

In overleg tussen het bestuur en de jeugdtrainers is besloten een deel van de trainingen weer op te starten. Wel zijn er enkele aanpassingen:

– Kids trainen op vrijdag van 16:00 tot 17:00 uur
– Mini en C pupillen trainen alleen op vrijdag van 17:00 tot 18:00 uur
– B pupillen trainen alleen op vrijdag van 18:15 tot 19:15 uur
– A pupillen trainen alleen op woensdag van 18:00 tot 19:00 uur
– D junioren trainen alleen op maandag van 17:00 tot 18:30 uur
– C junioren trainen alleen op vrijdag van 19:00 tot 20:30 uur
– A en B junioren trainen op maandag en donderdag van 19:00 tot 20:30 uur

De trainingen van de G atleten worden vooralsnog niet hervat.

Verder gelden de volgende aanvullende afspraken
– Ben je verkouden of heeft iemand in het gezin Corona verschijnselen BLIJF THUIS
– Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportcomplex
– Voor groepen waar zowel kinderen onder als boven de 12 jaar in trainen hanteren we de 1,5 meter afstand.
– Ouders die kinderen wegbrengen zetten de kinderen af bij het bruggetje bij de ingang ( er wacht iemand ze op), keren op het parkeerterrein bij Raptim ( tegenover Typhoon) en gaan weg. Ouders mogen het complex niet op
– Ouders die kinderen ophalen parkeren wachten in de vakken op het parkeerterrein. De kinderen komen direct na afloop van de training onder begeleiding daar naar toe.
– De kleedkamers zijn gesloten. Het toilet in de kantine is open.
– Volg altijd de instructies van de trainer of een aanwezig bestuurslid op.

Bij vragen benader dan je trainer of stel deze via info@avtyphoon.nl

Op basis van de ervaringen die we op doen met het hervatten van de trainingen zullen we zonodig de afspraken bijstellen.

Namens de Jeugdtrainers en het bestuur

Cor van Vlaanderen, voorzitter

Corona update hervatting trainingen jeugd

Corona update hervatting trainingen jeugd

De premier heeft afgelopen dinsdag laten weten dat de trainingen van de jeugd tot en met 18 jaar vanaf 29 april mogen worden hervat.

De jeugd tot en met 18 jaar mag weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

Vrijdag 24 april verwachten we richtlijnen vanuit de NOC/ NSF/AU over hoe om te gaan met deze hervatting. Maandag 27 april komen de jeugdtrainers bijeen om aan de hand van de richtlijnen afspraken te maken over de hervatting.

Dinsdag 28 april zullen we de jeugdleden en ouders informeren hoe een en ander in zijn werk gaat.

Het Bestuur

Nieuws Bouw week 16

Nieuws Bouw week 16

Afgelopen week is er veel gebeurd. De waterleiding die met het heien was geraakt is vernieuwd, de fundering is gestort en met hulp van van Zandwijk en een paar vrijwilligers aangevuld. Afgelopen zaterdag zijn een aantal ABC-ers gestart met het verwijderen van de blauwe rand net onder her dak.

De aannemer is voorbereidingen aan het treffen voor het storten van de vloer en als alles goed verloopt wordt hij mogelijk nog deze week gestort. Ondanks het feit dat zowel de aannemer als wijzelf beperkt aantal mensen kunnen inzetten ivm met de Corona uitbraak loopt alles nog op schema.