Atletiek- en triathlonvereniging Typhoon

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 april jl. zijn Pia van Leeuwen, Jan
van de Nobelen gehuldigd voor het 25-jarig lidmaatschap. Ed Braad is ook 25
jaar lid van Typhoon maar staat niet op de foto.
 
Jet van Wageningen is gehuldigd voor haar 55-jarig lidmaatschap van Typhoon.
Tijdens de uitreiking van de Typhoon-dopper en de bloemen werd nog wel even
gememoreerd dat Jet, sinds 1969, nog steeds een clubrecord in haar bezit heeft.
Ze wierp met de discus toen een afstand van 49 meter en 65 centimeter.
 
 
Afscheid van twee bestuursleden
 
Mascha Ratten is gestopt als coördinator van de baantrainers en Jacco Struik
heeft zijn functie als voorzitter van de jeugdcommissie neergelegd. Uit hoofde
van hun functies binnen de vereniging hadden ze ook zitting in het bestuur.
Beide kunnen werk en privé niet meer combineren met hun functies binnen
Typhoon. Mascha en Jacco, bedankt voor jullie inzet voor Typhoon.
 
Wilma Trapman stopt als coördinator ledendienst.
Wilma Trapman stopt na ruim 12 jaar als coördinator ledendienst. Na deze hele
lange periode vindt Wilma het mooi geweest. Het viel niet altijd mee om de
bezetting voor de wedstrijden rond te krijgen. Wilma gaf aan dat zij hier weleens
wakker van heeft gelegen. Bestuur en leden bedanken Wilma voor haar vele
werk met een bloemetje, bonnetje en een welgemeend applaus.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *